Hygiène

Hygiëne is primordiaal binnen het productieproces.
Dagelijkse controles door de kwaliteitsdienst van Lammens NV zorgen voor de nodige bijsturing van het productieproces op gebied van kwaliteit en hygiëne. Deze controles worden zowel via interne analyses door ons eigen laboratorium, als via externe analyses door erkende laboratoria uitgevoerd.

Daarnaast voeren erkende bureaus (ISA) op regelmatige tijdstippen controles uit binnen het kader van de BRC-certificatie.

British Retail Consortium (BRC)

Bij Lammens NV voldoen we niet alleen aan de strengste Europese normen voor kwaliteit en hygiëne, maar sinds 2002 ook aan de BRC-normen.

BRC

Download ons : BRC certificaat 2015

Autocontrole Certified Vincotte

autocontrole

Belplume

belplume

Belplume is een Belgisch kwaliteitssysteem waarin alle schakels van zowel de braadkippen- als de legkippenkolom vertegenwoordigd zijn.

Voedselveiligheid en traceerbaarheid

In nauwe samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), voerde onze kwaliteitsdienst van Lammens NV een open systeem van traceerbaarheid in.

Naast een dagelijkse inspectie door de verschillende permanente vertegenwoordigers (veeartsen) van het FAVV, wordt tevens door onze eigen Kwaliteitsdienst dagelijks gecontroleerd binnen elke schakel van de volledige productie.

Een sluitende traceerbaarheid vanaf het ei tot aan de eindverbruiker, garandeert de consument een veilig product.

Milieu(behoud)

Begin jaren 2000 werd een volledig nieuw waterzuiveringsstation in gebruik genomen. Deze installatie werd in 2009 verder uitgebreid en vernieuwd om te voldoen aan de strengste normen betreffende waterkwaliteit en milieuzorg.

Het koelsysteem kende ook een uitbreiding. Zo schakelden we over van de schadelijke chloorhoudende freongassen naar de milieuvriendelijke Thermera, een koelmiddel afkomstig van suikerbieten.